Miten sammutusjärjestelmä toimii?

Sammutusjärjestelmän periaate

Sammutusjärjestelmän tehtävä on havaita tulipalo ja sammuttaa se mahdollisimman nopeasti. Järjestelmä koostuu useista osista, kuten havaitsemisantureista, ohjausyksiköstä ja sammutusaineen levittävistä laitteista. Havaitessaan palon, järjestelmä aktivoituu ja ryhtyy toimiin tulen leviämisen estämiseksi.

Sammutusjärjestelmät voidaan jaotella erilaisiin tyyppeihin niiden käyttämän sammutusaineen mukaan. Esimerkiksi vesi-, vaahto-, kaasu- ja aerosolisammutusjärjestelmät toimivat eri periaatteilla ja soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin.

Sammutusaineen valinta

Sammutusaineen valinta riippuu suojattavan kohteen luonteesta. Esimerkiksi sähkölaitteistossa vesi ei ole sopiva sammutusaine, kun taas aerosolisammutteet voivat olla tehokas ja turvallinen vaihtoehto. Aerosolisammutteet, kuten Salgrom X, toimivat kemiallisesti katkaisemalla palamisen ketjureaktion ja fysikaalisesti jäähdyttämällä paloa.

Impulssijauhesammutteet, kuten Salgrom STORMEX, käyttävät sertifioitua kuivakemiallista sammutusjauhetta, joka sammuttaa palon nopeasti ja muodostaa palamista estävän eristeen materiaalin pinnalle.

Havaitseminen ja aktivointi

Sammutusjärjestelmän tehokkuus perustuu nopeaan havaitsemiseen ja aktivointiin. Modernit järjestelmät käyttävät monipuolisia antureita, jotka voivat tunnistaa savun, lämmön tai liekkien läsnäolon. Esimerkiksi Salgrom Hex Max -aerosolisammutin aktivoituu, kun lämpötila nousee tiettyyn pisteeseen tai liekki osuu lämpöherkkään laukaisimeen.

Sammutusjärjestelmän ohjausyksikkö vastaanottaa antureiden signaalit ja käynnistää sammutustoimenpiteet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sammutusaineen vapauttamista tai paloilmoituksen lähettämistä.

Sammutusprosessi

Kun sammutusjärjestelmä on aktivoitu, se alkaa levittää sammutusainetta paloalueelle. Tämä voi tapahtua suihkuttamalla, sumuttamalla tai aerosolin muodossa. Sammutusaineen levittämisen tavoitteena on nopea ja tehokas palon sammuttaminen vahingoittamatta ympäröivää omaisuutta.

Salgromin innovatiiviset ratkaisut, kuten Salgrom Spider, tarjoavat automaattisen ja ympäristöstä riippumattoman sammutusprosessin, joka on suunniteltu suojaamaan suljetut tilat, kuten kuljetuskontit ja sähkötilat.

Ympäristöystävällisyys ja tehokkuus

Sammutusjärjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon ympäristövaikutukset. Salgrom Technologies kehittää jatkuvasti uusia, ympäristöystävällisiä sammutusratkaisuja, jotka ovat turvallisia ja kustannustehokkaita. Aerosolisammutteet, kuten Salgrom X, tarvitsevat perinteisiin kaasusammutteisiin verrattuna huomattavasti vähemmän sammutusainetta, mikä vähentää ympäristökuormitusta.

Sammutusjärjestelmien tehokkuus ja yksinkertaisuus tekevät niistä edullisia hankkia ja niiden elinkaarikustannukset ovat pienemmät. Tämä on tärkeää, sillä paloturvallisuuden ei tulisi olla monimutkaista tai kallista.

Yhteenveto

Sammutusjärjestelmät ovat elintärkeä osa turvallisuutta kaikenlaisissa tiloissa. Ne havaitsevat palon nopeasti ja sammuttavat sen tehokkaasti, minimoiden vahingot ja suojaten ihmishenkiä. Salgromin sammutusratkaisut ovat modulaarisia, helppoja asentaa ja ne tarjoavat tulevaisuusvarman turvaratkaisun vaativiin kohteisiin.

Mikäli haluatte lisätietoja sammutusjärjestelmistä tai tarvitsette apua sopivan järjestelmän valinnassa, Salgromin asiantuntijat ovat valmiita auttamaan. Ota yhteyttä, niin löydämme yhdessä teille parhaan mahdollisen ratkaisun.

Myyntipalvelut, Etelä-Suomi

029 7031 1201

sales.hq (at) salgrom.com

Myyntipalvelut, Pohjois-Suomi

029 7031 1206

sales.hq (at) salgrom.com

International sales

029 7031 1203

export (at) salgrom.com

Tuotteet ja tekninen tuki

029 7031 1202

support.hq (at) salgrom.com

Huoltopalvelu

029 703 11207

huoltopalvelu (at) salgrom.fi

Varasto ja logistiikka

029 7031 1205

varasto (at) salgrom.fi

Hallinto ja viestintä

+358 40 175 8510

administration.hq (at) salgrom.com

Asennuspalvelut

029 7031 1208

technical.hq (at) salgrom.com

Ota meihin yhteyttä!